Alkohollagen

EU flagga

Det är sedan 2007 lagligt som privatperson att köpa alkohol online. EU-domstolen har slagit fast detta i ett antal rättsfall, det senaste från 2007 där domstolen underkände Sveriges förbud mot privatimport av alkohol.

 

Alkoholskatt i samband med vinimport

Alkohol är en punktskattepliktig vara enligt det så kallade punktskattedirektivet. Huvudprincipen är enligt direktivet att punktskatt ska beskattas i konsumtionslandet.

När du handlar på Lauréns vinhandel betalar vi in den svenska alkoholskatten samt 25% moms så att du som kund inte behöver tänka på det.

 

Hur mycket får jag köpa?

Det finns ingen övre gräns för hur mycket alkohol du får köpa, men det ska vara för ditt eget eller din familjs behov. Du får även köpa alkohol om du ska ha en fest till exempel bröllop eller födelsedagsfest där du bjuder på alkoholen vid evenemanget. I vissa fall där vi finner misstanke att det inte är för personligt bruk nekar vi köpet.

 

Rosengrensdomen gjorde det möjligt att handla

Ett beslut i EG-domstolen 2007 har gjort det möjligt för konsumenter att köpa vin och sprit från andra EU-länder trots det alkoholmonopol som finns i Sverige. Beslutet gjorde det även möjligt för utlandsbaserade företag att hjälpa svenskar att importera sprit utan inblandning från Systembolaget. Detta under förutsättning att man följer de försäljningsregler som gäller med ålderskontroll vid köp- och leveranstillfälle. På drinko kontrollerar vi samtliga kunders ålder vid köptillfället.

Domstolen ansåg att det svenska importförbudet av alkohol inte var förenligt med EU:s regler om fri rörlighet för varor. Den har kommit att kallas Rosengrensdomen, efter privatpersonen Klas Rosengren, som drev ärendet till EG-domstolen.